FA   C L A E S
 


S O M S

                         voor Anne-Marie en Peter Cabus


Soms is een hand getuige,

soms een blik
die dieper dan de ogen kijkt
en warmer warmt
dan zomer en dan zon.

Soms is ons hart getuige

en het draagt
al wat het kreeg
van grote genegenheid
met liefde en met dank
en met bewondering
naar wie het gaf
terug.T E G E N S P R A A KOORLOG


Je moet alleen zijn
buiten in het donker
    om te weten wat nacht is.

Je moet alleen zijn
in het bos in het donker
    om te weten wat onzekerheid is.

Je moet met je geweer alleen zijn
in het bos als het nacht is
    om te weten dat je niet
    bang bent voor het donker.

Je moet in je hart alleen zijn
met de kilte van zekerheid
    dat je neerschiet wie in je weg komt
    als je met je geweer in het donker
    door het bos stapt.

Je moet alleen zijn
en onwrikbaar als je schuift
geluidloos van boom naar boom
    in het bos in het donker
    met kilte in je hart en handen
    want ik schiet neer wie verhinderen wil
    dat ik door het bos raak tot ver daarachter
    waar slechts komen die door het donkerste donker gaan
    waar ook ter wereld.


VREDE


's Nachts als ik wakker word
en niet meer kan slapen
en denk en tracht
en hoop op wereldvrede

zal het al morgen zijn

het is nog donker en
het uitzicht troosteloos
in de beklemming van de nacht

tot bij de buren plots de lamp opgaat
een heel klein lichtje maar
en ik maak zelf licht
een heel klein beetje
blij omdat wie weet hoevelen
de hoop ontsteken altijd opnieuw
van verlangen naar wereldvrede.S T A N D P U N TLeven is zijn standpunt bepalen.
Een standpunt is een houding.
Houdingloosheid is de houding van wetenschap.
Leven is geen wetenschap.
Leven weet niet wat morgen zijn zal
of wat morgen gebeurt.
Wetenschap geeft ons de bedrieglijke voorstelling
als zouden wij de toekomst kennen.
Morgen is -273,15 graden Celsius de laagste temperatuur.
Morgen is CO koolmonoxyde.
Morgen is pi gelijk aan drie
komma veertien en enkele kleinigheden,
maar juist evenveel kleinigheden
als in de tijd van Cheops.
Wie morgen glas stukslaat,
houdt scherven over.

Weten we niet alles over morgen?
Morgen is 25 het kwadraat van 5.
Morgen weegt een liter water een kilogram.

Wetenschap is een onbewust hervormer,
een vervormer van leven.
In wetenschap bestaat geen houding.
De wetenschap is er, je kan haar slechts aannemen.
Waar ze wetenschap is
kan je ze zelfs niet verwerpen.
Ze laat zich niet bewijzen,
niet weerleggen;
blijft altijd even warm en even koud;
gaat aan de morgen en de avond voorbij
en drukt alles af
met de zekerheid van de computer.

Dat de morgen ontwakend fris leven is,
je rekt je spieren en ze zingen van plezier,
geen computer weet of zegt dat.
Die zegt alleen:
de zon komt op om zes uur en twaalf.
Dat is goed om weten maar biedt geen houvast.
Niemand weet of je goed- of slechtgezind ontwaakt
om zes uur en twaalf.
Niemand weet of je ontwaakt.

Leven een standpunt?
Je staat amper op je punt
of je bent er voorbij.
Leven is groei, leven spreekt standpunt tegen.
Vooruitgang is leven, opbouw, marcheren.
Avanti o popolo!
Standbeelden hebben een standpunt, geblokt.
Geest wil expansie.
De drang naar verder en meer
legt standpunt na standpunt af
om een nieuw te veroveren.
Indien ik een stap voorwaarts zet vandaag,
heb ik mijn standpunt een stap achter mij gelaten.
Of voer ik mijn standpunt mee
zoals de sterren zichzelf ronddragen,
onbeweeglijk lijken en toch hun invloed
laten gelden tot bij mij.

 

 

 


  De stand der sterren
tekent waar ik sta.

Van Orion tot Cassiopeia
maatlijn tot mijn bloed.

Ruiterlijk de driehoek,
koninklijk de passer,
de cirkel volmaakt.

Meester, het truweel.

 

 

 Terug naar Index